Journalistförbundet, Språkexperterna (Kieliasiantuntijat)/Akavas specialorganisationer och Finlands översättar- och tolkförbund utreder vad audiovisuella översättare anser om maskinell översättning. (mer …)