Generell / 28.02.2018

FJF:s medlemmar får strejkbidrag för unistrejk

Journalistförbundet beviljar strejkbidrag för de medlemmar som berördes av endagsstrejken vid Helsingfors universitet onsdagen den 28 februari. Vid universitetet arbetar sammanlagt 19 FJS-medlemmar med kommunikation och undervisning. Strejkbidraget är 60 euro per dag. Förbundets styrelse fattade beslutet om det på tisdagen den 27 februari. Förbundets medlemmar får mera information per telefon 044 755 5000 kl. 13-16 eller per e-post på adressen lakimies@journalistiliitto.fi. Journalistförbundet förhandlar inte om universitetens anställningsvillkor men har stått i kontakt med JHL, OAJ och FOSU, som deltar i förhandlingarna. Organisationerna anser det vara bra att Journalistförbundet deltar med stödåtgärder i konflikten. Senaste strejknytt om hittar du genom att följa JHL:s, OAJ:s och FOSU:s information.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.