Journalistförbundet beviljar strejkbidrag för de medlemmar som berördes av endagsstrejken vid Helsingfors universitet onsdagen den 28 februari. Vid universitetet arbetar sammanlagt 19 FJS-medlemmar med kommunikation och undervisning.

Strejkbidraget är 60 euro per dag. Förbundets styrelse fattade beslutet om det på tisdagen den 27 februari.

Förbundets medlemmar får mera information per telefon 044 755 5000 kl. 13-16 eller per e-post på adressen lakimies@journalistiliitto.fi.

Journalistförbundet förhandlar inte om universitetens anställningsvillkor men har stått i kontakt med JHL, OAJ och FOSU, som deltar i förhandlingarna. Organisationerna anser det vara bra att Journalistförbundet deltar med stödåtgärder i konflikten.

Senaste strejknytt om hittar du genom att följa JHL:s, OAJ:s och FOSU:s information.