Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

FJF:s frågestund: “Vi kommer att misslyckas”

På Journalistförbundets fullmäktiges frågestund under vårmötet 2018 ställdes endast en fråga, men ämnet var desto viktigare.

Ledamot Tiina Rautkorpi ville under sitt sista fullmäktigemöte (hon har varit ledamot i åtta år och ställer ej upp för nyval) lyfta fram vikten av utbildning och arbetsliv. Rautkorpi hoppades att Journalistförbundet i sin framtida verksamhet lägger stor vikt vid förändringarna i arbetslivet och hur dessa förändringar påverkar både individer och grupper.

“Vi måste utgå från att vi kommer att misslyckas. Om vi är för optimistiska tror vi att nya tekniska lösningar eller olika typer av reformer gör att allt löser sig. Både arbetslivet och samhället har genomfört reformer i en snabb takt och vi ser stora försämringar – segregationen ökar liksom osäkerheten.”

Nina Porra, Journalistförbundets utbildningsdirektör svarade på inlägget.

“Tack för ett viktigt inlägg. Jag vill gärna slå ett slag för optimism och för att förändringar och reformer också kan ha goda följder. Utbildning och fortbildning är ett pussel där man ska vara medveten om vad som händer i samhället och på arbetsplatserna. Vi måste vara lyhörda för vilka färdigheter som behövs och lyfta fram det goda i vårt arbete, till exempel de journalistiska dygderna. Som förbund ska vi kunna erbjuda stöd för dem som behöver det, något vi till exempel gjort genom karriärrådgivningen, men vi kan göra mer och vi kan göra det bättre. Jag hoppas diskussionen om utbildning och arbetsliv fortsätter på flera olika plan.”