På Journalistförbundets fullmäktiges frågestund under vårmötet 2018 ställdes endast en fråga, men ämnet var desto viktigare.

(mer …)