Finlands Journalistförbund (FJF) har gett ett utlåtandet åt trafik- och kommunikationsministeriet. Utlåtandet gäller stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet i som sänds på kanaler i allmänhetens intresse.  (mer …)