Generell / 20.02.2017

Journalistförbundet gav utlåtande till Harkimos arbetsgrupp

Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen har överräckt förbundets utlåtande till riksdagsledamot Harry Harkimo (Saml) som leder den arbetsgrupp utreder finansiering av och framtidsutsikterna för kommersiell tv-nyhetsverksamhet. Finlands Journalistförbund förutsätter att man bör garantera många röster i nyhetsverksamheten och att kraven på att starta nya tv-kanaler bör specificeras. Journalistförbundet vill också att reglerna för tevereklam bör avvecklas och att staten överväger att införa en stödmodell för kommersiella tv-nyhetsverksamhet. Arbetsgruppens övriga medlemmar är styrelseproffset Anu Nissinen, riksdagsledamot Eero Heinäluoma och Yles tidigare vd Arne Wessberg. Utlåtandet överräcktes måndagen 13 februari. Du hittar utlåtandet (på finska) här.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.