Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Finlands Journalistförbund stödjer de norska av-översättarna

Kring 30 norska audiovisuella översättare som jobbar för den internationella översättningbyrån BTI har meddelat att de inte tar emot uppdrag av BTI. Orsaken är det låsta läget i förhandlingarna om arvoden.

Finlands Journalistförbund har, tillsammans med övriga finländska fackförbund som representerar översättare, visat sitt stöd för de norska översättarna. En yttran om stöd har skickats till NAVIO, som representerar de norska av-översättarna, samt till kännedom för finländska BTI.

I Finland är kollektivavtalet som gäller av-översättningsbyråer i kraft till och med den 31 januari 2020.

Också Danmarks och Sveriges journalistförbund har visat sitt stöd för de norska av-översättarna.

Förbunden efterlyser en gemensam nordisk träff. Låga arvoden för av-översättare är ett problem i hela Norden.