Kring 30 norska audiovisuella översättare som jobbar för den internationella översättningbyrån BTI har meddelat att de inte tar emot uppdrag av BTI. Orsaken är det låsta läget i förhandlingarna om arvoden. (mer …)