Generell / 18.05.2017

Finland tog brons – Opinionsnämnden blir starkare

Terrafame-rapporteringen och Opinionsnämnden för massmediers offentliga ställningstagande har stärkt Opinionsnämndens ställning, säger nämndens ordförande Elina Grundström. Grundström höll ett anförande om Opinionsnämnden i början av Journalistförbundets vårfullmäktige. Grundström inledde sitt anförande med att visa Reportrar utan gränsers karta med världens pressfrihetsindex. Grundström deltog nyligen i världens pressfrihetsdag i Jakarta där pressfriheten i Finland väckte ett stort intresse. Finland  tappade sin topplacering i pressfrihetsindexet på grund av statsminister Juha Sipiläs påtryckningsförsök mot Yle. Det så kallade Terrafame-fallet eller "Yle-gate" har behandlats i ONM sedan december 2016. Nämnden tog sammanlagt emot 15 anmälningar och på basen av dem gjorde ONM fem beslut och gav ett ställningstagande. Elina Grundström konstaterar att journalistik diskuterats som aldrig förr. Opinionsnämnden är mer känd för den stora allmänheten än tidigare, besluten har också behandlats brett inom branschen. "Terrafame-besluten godkändes i stort sett av branschen. Statsministern erkände att hans agerande var ogenomtänkt. Hela härvan var ett misslyckande för pressfrihetens toppland men en succéstory för självregleringen", säger Elina Grundström. Det finns mycket gemensamt mellan de nordiska länderna som placerar sig högt i pressfrihetsindexet. Länderna har starka självregleringsorgan, journalisterna är också fackligt organiserade, påpekar Elina Grundström. ”I en internationell jämförelse har branschens etiska regler, Journalistreglerna, en exceptionellt stark roll i Finland, likaså Opinionsnämnden för massmedier. Då branschen reglerar sig själv behöver myndigheterna inte göra det.” Elina Grundström tog upp att antalet anmälningar till ONM fortsätter stiga. År 2005 gjordes 137 anmälningar, år 2010 gjordes 246 anmälningar och år 2016 gjordes 468 anmälningar. I år uppskattar ONM att få drygt 500 anmälningar. "Terrafame-rapporteringen har gjort ONM mer känt och ökat rådets trovärdighet men självklart har vår arbetsbörda också ökat väsentligt", säger Elina Grundström. Hon berättar att antalet protest-anmälningar ökat. Det kommer också många anmälningar som berör smygreklam och kränkning av människovärde.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.