Terrafame-rapporteringen och Opinionsnämnden för massmediers offentliga ställningstagande har stärkt Opinionsnämndens ställning, säger nämndens ordförande Elina Grundström.

(mer …)