Film- och mediearbetarnas förbund i Finland (SET) har på sitt möte 7 november fattat beslut om att ansöka om att bli en medlemsförening i Finlands Journalistförbund. SET är i dag en medlemsförening i Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme). (mer …)