Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Europaparlamentet godkände upphovsrättsdirektivet

Europaparlamentet röstade i går om ett förslag till nya upphovsrättslagar. Parlamentet godkände det nya direktivet med rösterna 438-226. Finlands Journalistförbund understödde det nya förslaget.

Europaparlamentet röstade den 12 september om ett förslag till nya upphovsrättslagar. De finländska ledamöternas röster föll 7-5 för förslaget.

Finlands Journalistförbund anser att direktivet, när det träder i kraft, förbättrar upphovsrättsinnehavarnas förhandlingsposition och att det skapar tydligare spelregler för hur man utnyttjar och delar material inom den kreativa branschen.

Journalistförbundets sakkunnig inom upphovsrättsfrågor, jurist Sanna Nikula, förklarar nedan vad de nya lagarna innebär för journalister. Detta är ett sammandrag av Nikulas finska artikel som du hittar här.

1) Upphovsrättsinnehavarnas förhandlingsposition förbättras. Upphovsrättsinnehavaren får rätt till skälig ersättning när hens verk visas.

Enligt det nya förslaget ska medlemsstaterna försäkra sig om att upphovsrättsinnehavarna får en lämplig och skälig ersättning då upphovsrättsinnehavarnes verk visas eller nyttjas, också på webben. Upphovsrättsinnehavaren kan komma överens om ersättning själv men enligt artikeln kan också kollektiva avtal göras.

Enligt det nya direktivet ska upphovsrättsinnehavaren också få information om när hens verk utnyttjas. Det här gör det lättare för upphovsrättsinnehavaren att avgöra om den ersättning hen fårr ursprungligen är skälig.

En skillnad mot nuvarande lagstiftning är att medlemsländer i framtiden ska säkra att organisationer som representerar artister och upphovsrättsinnehavare kan inleda förhandlingar om skäliga ersättningar.

2) Spelreglerna för delningsekonomin skrivs om med tanke på upphovsrättsinnehavare, förläggare och andra som producerar innehåll.

Hittills har till exempel webbplattformer kunnat dela journalistiskt innehåll och förläggares innehåll utan att uphovsrättsinnehavarna fått ersättning för det. Nu kan förläggaren komma överens med webbplattformen villkoren för hur materialet ska användas.

I Finland är det sannolikt att fördelningen av ersättningar sker via Kopiosto.

Direktivet innebär inte att det inte längre går att dela journalistiskt innehåll via sociala medier, utan att förläggare och journalister får en möjlighet att få ersättning för innehållet. Läsarna kan också i fortsättningen dela artiklar och inslag på sociala medier.

Läs mer om förändringen till exempel på:

SVT: Ja till ”länkavgift” och ”upphovsrättsfilter” i Europaparlamentet

Svenska Yle: EU-parlamentet anser att artister och journalister ska få betalt – godkände länkskatt och uppladdningsfilter