I och med ändringen av upphovsrättslagen utvecklar Kopiosto nya licenser som kan ge upphovspersoner till text och bilder nya ersättningsintäkter. För att kunna bevilja nya licenser samlar Kopiosto in uppdaterade Kopiosto-fullmakter av upphovspersoner och förläggare. (mer …)