Generell / 06.06.2023

De här lönerna höjs under försommaren – tack vare vårens kollektivavtal

De nya kollektivavtalen ger löneförhöjningar och engångsersättningar för en stor del av Journalistförbundets medlemmar i början av sommaren. Engångsersättningarna till deltidsanställda räknas ut i proportion till arbetstiden.

Pressen

Enligt pressens kollektivavtal betalas en engångsersättning på 580 euro i samband med löneutbetalningen i juni. Engångsersättningen betalas endast till de anställda vars arbetsförhållande börjat senast 1 april 2023 och som fortfarande är i kraft på dagen för utbetalningen av engångsersättningen. Kollektivavtalet för Sanomas radio ger en motsvarande engångsersättning.

Förlagsredaktörerna

Engångsersättningen är 520 euro och den betalas i samband med löneutbetalningen i juni 2023. Engångsersättningen betalas endast till de anställda vars arbetsförhållande börjat senast 1 april 2023 och som fortfarande är i kraft på dagen för utbetalningen av engångsersättningen.

Yle – Rundradions programarbetare

Den första juni höjs lönerna med en allmän löneförhöjning på 3,5 procent.

Yhtyneet-avtalet

Den första juni höjs lönerna och arvodena med 4,5 procent. Yhtyneet-avtalet omfattar Yles frilansar som jobbar i ett anställningsförhållande.

MTV

Före 31 maj kommer man överens om lönelösningar lokalt. Ifall man inte når samförstånd lokalt betalas en engångsersättning på 500 euro i juni.

Av-översättningsbranschen

För audiovisuella översättare stiger lönerna under avtalsperioden med sex procent. Den 1 juni 2023 höjs minimilöner och personliga löner med en allmän höjning på 3,5 procent. Dessutom får heltidsanställda en engångsersättning på 520 euro.

Film- och teveproduktioner

Ifall man inte uppnår en lokal löneöverenskommelse betalas engångsersättningen i tre delar. Den första delen är 166 euro och betalades i samband med löneutbetalningen i juni, ifall den anställda jobbat minst 21 dagar under perioden 1 april till 11 maj 2023. Arbetsgivaren kan alternativt betala en engångsersättningen i sin helhet (3x166 euro) i samband med löneutbetalningen i maj.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.