De nya kollektivavtalen ger löneförhöjningar och engångsersättningar för en stor del av Journalistförbundets medlemmar i början av sommaren. Engångsersättningarna till deltidsanställda räknas ut i proportion till arbetstiden. (mer …)