Generell / 23.05.2019

Därför skriver studenter ut sig ur Journalistförbundet

Obetalda medlemsavgifter, byte av bransch och en för dyr medlemsavgift. Det är de tre vanligaste orsakerna till att Journalistförbundets studentmedlemmar skriver ut sig eller blir utskrivna ur förbundet. Uppgifterna framkommer i förbundets färska utredning som tar fasta på orsakerna till att studentmedlemmar skriver ut sig ur förbundet. Utredningen presenterades på Journalistförbundets vårmöte av förbundets studentombud Martta Kallionpää. "Utgångspunkten för utredningen är på sätt och vis negativ. Vi har fokuserat på varför så många skriver ut sig och inte på varför en del stannar kvar som medlemmar", säger Martta Kallionpää. Kort fakta om studentmedlemmarna:
  • Journalistförbundet har 810 studentmedlemmar (2018)
  • Årligen ansluter sig drygt 240 studentmedlemmar medan drygt 100 skriver ut sig.
  • Studentmedlemskapet är för tillfället gratis under det första studieåret. Efter det kostnadsfria året kostar medlemskapet 7,5 euro/år fram till utexaminering (max 5,5 år från inledningen av studierna).
Den vanligaste orsaken till att en studentmedlem skriver ut sig är obetalda medlemsavgifter (41 procent), den näst vanligaste orsaken är kategorin "annan orsak eller orsak okänd" (32 procent), den tredje vanligaste orsaken är "byte av bransch" (20 procent). Den fjärde vanligaste orsaken var kategorin "övriga kategorier" (till exempel byta av förbund) (6 procent). Utredningens material grundar sig på dem som skrivit ut sig eller blivit utskrivna åren 2011–2018 (N=1023) och på 62 e-post svar från personer som skrivit ut sig. I e-postsvaren där det var möjligt att få mer detaljerade svar var den vanligaste orsaken att "medlemsavgiften är för hög" (47 procent), den näst vanligaste orsaken "jag upplevde inte att förbundets tjänster var till nytta för mig" (34 procent) och den tredje vanligaste orsaken var "det känns inte aktuellt för mig att höra till ett fackförbund i den här livssituationen" (19 procent). "I de öppna svaren nämnde många att det är för komplicerat att betala medlemsavgiften i dagens läge. Flera nämnde också att de anslutit sig till ett annat fackförbund för kommunikatörer", säger Martta Kallionpää. Utredningen noterades och diskuterades i fullmöktige, som också ska ta ställning till en motion om att utreda studenternas medlemsavgifter.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.