En stor del av mediehusen kommer att följa Finlands Journalistförbunds nya rekommendation om att rekryteringen av sommarvikarier och andra sommaranställda ska ske tidigast i början av januari. Rekommendationen tillämpas inför sommaren 2020. (mer …)