Obetalda medlemsavgifter, byte av bransch och en för dyr medlemsavgift. Det är de tre vanligaste orsakerna till att Journalistförbundets studentmedlemmar skriver ut sig eller blir utskrivna ur förbundet. (mer …)