Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala (vas.) otti vastaan av-kääntäjien historiallisen lakkovaroituksen Journalistiliiton Petri Savolaiselta ja Akavan Erityisalojen Helena Lamposelta 1.2.2019.

Av-översättarna varslade om strejk

Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer meddelade i fredags (1.2.2019) att de audiovisuella översättarna strejkar i ett dygn i mitten av februari.

De audiovisuella översättarnas kollektivavtal upphörde att gälla den sista januari 2019.  Avtalsparterna har förhandlat om ett nytt avtal sedan 10 januari i år. Eftersom parterna inte lyckats komma överens är frågan nu på riksförlikningsmannens, Vuokko Piekkalas (bilden, t.v.) bord. En av de svåraste frågorna i förhandlingarna har varit arbetstagarnas krav på arvoden för egenanställda som är beroende av sin uppdragsgivare. Arbetsgivarna vill inte att sådana arvoden ska fastställas i kollektivavtalet.

Arbetstagarsidan har gett strejkvarsel. Strejken ska börja fredagen 15 februari kl. 13.00 och ta slut lördagen 16 februari kl.12.59.

Arbetskonflikten gäller arbete som omfattas av  av-översättarnas kollektivavtal i samtliga av-översättningsföretag i Finlands – förutom Saga Vera. Strejken gäller inte heller av-översättningar vid Yle. Strejken omfattar inte arbete som görs för att säkra människors liv och hälsa.

– Frågan om arvoden är central för av-översättarnas inkomst. I dagsläge har cirka 80 procent av av-översättarna ingen möjlighet att påverka översättningarnas pris, säger Petri Savolainen (bilden, längst till höger),  Journalistförbundets intressebevakningsdirektör.

– I ett större perspektiv handlar det också om de egenanställdas rätt till kollektiva avtal – särskilt egenanställda som är beroende av en uppdragsgivare, säger Helena Lamponen (bilden, i mitten), chef för intressebevakningsenheten vid Akavas specialorganisationer.

Konkurrenslagen hindrar inte att egenanställda som har ett beroendeförhållande till sin uppdragsgivare går samman och gör avtal även om man ofta hör dem som påstår det motsatta. Enligt ett prejudikat från EU-domstolen ska dessa egenanställda likställas med anställda.

Kollektivavtalet som arbetskonflikten gäller är avtalet mellan Finlands Journalistförbund och Akavas specialorganisationer och av-översättningsföretagen (BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmerlnternational Osk och Saga Vera Oy).

För ytterligare information, kontakta:

Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör, Finlands Journalistförbund

Tfn. 050 534 2485

petri.savolainen@journalistiliitto.fi

Helena Lamponen, chef för intressebevakningsenheten, Akavas specialorganisationer, Tfn. 0201 235 352