Generell / 23.01.2018

Av-översättarna nådde förhandlingsresultat

Förhandlingarna om ett kollektivavtal för de audiovisuella översättarna ledde till ett resultat tisdagen den 23 januari 2018. Kollektivavtalet gäller 1.1.2018–31.1.2019. Löner och olika euroarvoden höjs med 1,5 procent så att 0,4 procent av förhöjningen avtalas lokalt. Villkoret för den lokala delen är att företaget har en förtroendeman. Lönerna höjs 1.4.2018. Parterna kom också överens om de så kallade arvodesgraderingarna samt prövotiden för tidavlönade översättare. I de övriga textfrågorna gjordes inga framsteg. ”Förhandlingsresultatet är en så gott som renodlad lönelösning, vilket följer den beklagliga linje som har blivit kutym under den här förbundsomgången. Men det är utomordentligt att vi fick en fortsättning på av-översättningsbranschens kollektivavtal", säger chefen för intressebevakning vid Akavas specialorganisationer Helena Lamponen. ”Utvecklandet av branschen för audiovisuell översättning framskred inte nämnvärt i de här förhandlingarna, trots diskussioner. Det utvecklingsprojekt som vi föreslog för skenbara företagares arvoden vann inte gehör. Vi förbund fortsätter diskussionen och bjuder in alla aktörer i branschen att delta, för det finns en hel del som behöver utvecklas i branschen för av-översättning", säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen på Finlands Journalistförbund. Styrelserna i Journalistförbundet och Akavas sepcialorganisationer har godkänt det nya kollektivavtalet för branschen för audiovisuell översättning. På arbetsgivarsidan undertecknades det av BTI Studios Oy, BTI Studios Finland Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International Osk. och Saga Vera Oy. Stellar Text Oy och SDI Media Oy står utanför avtalet.  

Mera information:

intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, tfn  050 534 24 85, Finlands Journalistförbund chef för intressebevakningsenheten, tfn 040 631 7660, Akavas specialorganisationer Helena Lamponen

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.