Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Arbetsvillkoren för inhoppare inom journalistik måste förbättras

Finlands Journalistförbund bekymrar sig för journalister som jobbar under så kallade atypiska anställningsformer. Det gäller främst inhoppare – deras inkomst och position på arbetsmarknaden är svag.

Så gott som alla stora medieföretag i Finland använder sig av inhoppare i nyhetsproduktionen och i den övriga innehållsproduktionen. Jämfört med de fast anställda är inhopparnas position svag.

“Medieföretagen har minskat antalet fast anställda.  Inhoppare arbetar under osäkra arbetsvillkor, vilka är betydligt sämre de fast anställdas”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Det händer ofta att inhoppare inte har tillgång till arbetsredskap. Jobbet görs med egna datorer, telefoner och kameror. Kostnaderna för dessa ska man själv be om att få ersatta av arbetsgivaren i efterhand. Företagshälsovårdstjänster erbjuds sällan för inhoppare. Det är inte heller vanligt att inhoppare bjuds in till redaktionernas gemensamma utvecklingsmöten eller utbildningar.

“Det är viktigt att inhoppare får samma rättigheter och möjligheter som de fast anställda har. Journalistförbundet kräver att medieföretagen behandlar personalen jämlikt”, säger Hanne Aho.

Medieföretagen motiverar ofta beslutet att anställda inhoppare med att de inte har råd att anställa professionella på heltid. Inhoppare träder in då fast anställda är sjuka, på semester eller på utbildning.

Inhoppare är viktiga för innehållsproduktionen och de borde därför behandlas bättre.

* * * * *

För ytterligare information, kontakta ordförande Hanne Aho, telefon 050 525 4345. I nyaste Journalisten, 9/2019,  kan du läsa om inhoppare i två artiklar:

Journalistförbundet ifrågasätter en praxis där många inhoppare jobbar heltid länge

Tarvittaessa töihin tuleva työntekijä on toimituksen varaventtiili ja osa työyhteisöä – ainakin melkein