Finlands Journalistförbund bekymrar sig för journalister som jobbar under så kallade atypiska anställningsformer. Det gäller främst inhoppare – deras inkomst och position på arbetsmarknaden är svag. (mer …)