Medlem / 10.03.2023

Anmälan till svenska seminariet som ordnas i Åbo 14–15 april har öppnat

Pia Heikkilä, Alexander Mahmoud (foto: Sally Hallberg), Maria Nylund och Carl-Gustav Lindén (foto: Cata Portin) föreläser alla på svenska seminariet i Åbo. Bild:
Du kan nu anmäla dig till Journalistförbundets svenska seminarium som är öppet för alla svenskspråkiga medlemmar. Seminariet ordnas fredag–lördag 14–15 april i Åbo. Seminariet har flera syften. Dels innehåller seminariet föreläsningar kring aktuella frågor, dels diskuteras fackliga frågor och frågor knutna till arbetsvillkor: på redaktioner, för frilansar och för olika yrkesgrupper. Seminariet är även en fackföreningsutbildning. Det innebär att fredagen är betald arbetstid för förtroendemän och för redaktionsavdelningarnas ordföranden. Förbundet täcker logi och resekostnader för deltagare som bor utanför Åbo-regionen. Bland föreläsarna finns den svenska fotografen, journalisten och författaren Alexander Mahmoud. På en workshop ger HBL-journalisten Sylvia Bjon tillsammans med Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen tips för hur man hanterar en omställningsförhandling på arbetsplatsen. [caption id="attachment_12355730" align="alignleft" width="309"] Pia Heikkilä, Alexander Mahmoud (foto: Sally Hallberg), Maria Nylund och Carl-Gustav Lindén (foto: Cata Portin) föreläser alla på svenska seminariet i Åbo.[/caption] På ett studiebesök till Yle Åboland diskuterar Åbo Underrättelsers nyhetschef Pia Heikkilä och Yle Åbolands nyhetschef Maria Nylund lokal konkurrens. Professor Carl-Gustav Lindén sätter fokus på hur chatbottar och maskininlärning påverkar journalistiken. Dessutom blir det kaffepauser, lunch och middag med tid att träffa kolleger. Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig via följande webblänk, senast 26 mars. Platserna till seminariet delas ut i anmälningsordning.

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.