Generell / 13.12.2018

Yttrandefrihetspris till journalisterna Jarno Liski och Aishi Zidan

Journalisterna Jarno Liski och Aishi Zidan får Journalistförbundets hedersstipendium för yttrandefrihet. Stipendiet, som innefattar utmärkelsen Yttrandefrihetens sabel, överräcktes i samband med Journalistförbundets festmiddag 13 december i Helsingfors. Hedersstipendiet för yttrandefrihet ges till en medlem som "verkat särskilt förtjänstfullt och föredömligt som journalist". Stipendiesumman är 5 000 euro. Frilansjournalisten Jarno Liski är känd bland annat för sina granskningar av statsminister Juha Sipilä, Skatteförvaltningen och stiftelsen Nuorisosäätiö. Liski jobbade tidigare som visstidsanställd vid Yle. I dag är han frilans. "Liski jobbar med grävande journalistik, målmedvetet, envist och ibland till och med riskfyllt. Detta trots att han saknar tryggheten som en fast anställning ger", säger stipendienämnden. Liski säger att kombinationen av frilansliv och granskande journalistik är naturlig. "De enda gångerna jag varit rädd för reaktionerna hos dem jag granskat är när jag granskat medierna", säger Liski. "Jag har ändå alltid hittat bra köpare och kunnat lita på att de stödjer mig under arbetets gång", säger han. För Liski är stipendiet ett viktigt kollegialt erkännande. "Visst är det ett tecken på att jag gjort någonting rätt." Yles utrikesredaktör Aishi Zidan har rapporterar från flera krisområden för den finländska publiken. Zidan utgår i sitt arbete från människornas vardag, oberoende om hon rapporterar från Gaza eller Mosul. Som Yles korrespondent i Mellanöstern blev Zidan utsatt för påtryckningar från israeliska myndgheter. Påtryckningar som riktade sig mot henne personligen. Zidan lät sig inte påverkas. Också i Finland har Zidan utsatts för hat och hot via webben. "Det här har inte slagit ner den unga journalisten. Genom sina beskrivningar av Mellanöstern, vilka också tar upp Zidans personliga erfarenheter, har hon bidragit till att öka förståelsen mellan människor från olika kulturer", säger stipendienämnden. Zidan säger att det uttryckligen är den vanliga människans perspektiv som ger henne motivation. "Jag vill förklara världen så bra det går, från en människa till en annan." Zidan är tacksam och glad för stipendiet. "Priset är bra för utrikesjournalistik på ett bredare plan. Det finns många andra än jag som jobbar med det."

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.