Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

YOT godkänner ej ändringar i lunchrasten

Enligt Rundradions programarbetare (YOT) har den nya praxisen kring lunchpausen negativa följder. Nyhetsverksamheten blir stelare och reaktionsförmågan långsammare, skriver programarbetarna i ett utlåtande.

I sitt utlåtande (publicerat 17 april 2018) uttrycker programarbetarna sin besvikelse mot arbetsgivaren Yle. Utlåtandet gäller den nya praxisen kring lunchpauserna.  Frågan har varit uppe till förhandling under våren och ett förhandlingsprotokoll skrevs under 17 april. I protokollet uttryckte de förtroendemän som deltog i förhandlingarna en avvikande åsikt.

Tidigare har redaktörerna vid Svenska Yles Nyheter och Yles finska redaktion för nyheter och aktualiteter ätit lunch på arbetstid. Förfarandet har motiverats med att nyhetsredaktörerna alltid är anträffbara och redo att rycka ut – också under sin vilostund det vill säga lunchpausen, säger Svenska Yles förtroendeman Markus Ekholm.

Som kompensation för detta har de anställda fått en ledig dag var tredje vecka, eller kring 14 dagar per år, säger Ekholm.

“Folk har upplevt det som ett viktigt andningshål. Arbetstakten är hård och i en nyhetsfabrik har man sällan egna möjligheter att flexa. Den lediga dagen har varit viktigt för att kunna ta en paus och för att återhämta sig”, säger han.

YOT kräver i sitt utlåtande att förändringen, som gjordes med stöd av arbetsgivarens direktionsrätt (arbetsgivaren har rätt att bestämma över frågor på arbetsplatsen), granskas och korrigeras så att det blir möjligt att vila (luncha) under arbetstid i de arbetsuppdrag som kräver det.

På Svenska Yle gäller förändringen kring 40 personer.