Enligt Rundradions programarbetare (YOT) har den nya praxisen kring lunchpausen negativa följder. Nyhetsverksamheten blir stelare och reaktionsförmågan långsammare, skriver programarbetarna i ett utlåtande. (mer …)