Nyheter / 26.05.2016

Yles nya kollektivavtal – konkurrenskraftsavtalet

Det nya kollektivavtalet i ett nötskal:

Den nya kollektivavtalet träder i kraft 1 december 2016 och är i kraft till och med 30 november 2017. Under avtalsperioden görs inga ändringar i lönerna, inte heller ändringar i arbetsvillkoren som kan ha inverkan på kostnaderna.

Från och med 1 januari 2017 förlängs den årliga arbetstiden med 24 timmar utan att det påverkar årsinkomsten. Förlängningen av arbetstiden görs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt med tanke på innehållsproduktionen. Den ska också beakta kollektivavtalets arbetstidsformer. I avtalet nämns förlängningen av arbetstid för periodarbetstid, regelbunden arbetstid (per dygn), helhetslön, flexibel arbetstid och deltidsarbete.

I kollektivavtalet görs också ett tillägg i angående lokala avtal. Tillägget tar i beaktande ett scenario där det sker väsentliga förändringar Yles finansiering. Om företaget hamnar i en exceptionellt dålig ekonomisk situation kan man lokalt avtala om undantag från kollektivavtalet, om man genom undantagen kan trygga bolagets verksamhetsförutsättningar och möjligen även arbetsplatserna. Med det här avtalet kan man ändå inte gå under den anställdas grundlön.  

Yles programarbetare, YOT, har på Yle en huvudförtroendeman och en lokal förtroendeman per 230 anställda. Huvudförtroendemannens uppdrag är heltids. Ifall företaget har 1500 programarbetare kan de lokala förtroendemännen sinsemellan välja en förtroendeman som får använda 50 procent av sin arbetstid till att sköta förtroendeuppdraget.

Avtalet har undertecknats 25 maj 2016 av Arbetsgivarna för servicebranscherna, Palta och av Finlands Journalistförbund.

Ifall arbetsmarknadsorganisationerna efter den 31 maj 2016 fattar beslut om att ett konkurrenskraftsavtal inte nås så förfaller det här förhandlingsresultatet.


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.