Nyheter / 24.05.2024

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Fullmäktiges vårmöte 2024. Bild: Mika Heijari

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Journalistförbundets fullmäktige fattade beslut om förhöjningen på sitt vårmöte 23 maj 2024. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

I dag är bidraget 170 euro. År 2025 är bidraget 220 euro per år per redaktionsavdelning. Avdelningar med färre än fem medlemmar får nästa år 45 euro per medlem (i dag 34 euro).

Journalistförbundet har i dag 93 redaktionsavdelningar . De ordnar utbildningar och evenemang och rekreationsverksamhet på arbetsplatserna. År 2023 betalade Journalistförbundet sammanlagt 15 000 euro till redaktionsavdelningarna, nästa år stiger summan till 20 000 euro.

Förutom grundbidraget stödjer förbundet redaktionsavdelningarnas verksamhet med ett bidrag som grundar sig på medlemsantalet.

En förhöjningen av bidraget föreslogs av Helsingforsnejdens journalister på höstmötet 2023. Grundbidraget har hållits på samma nivå länge.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.

Medlemsavgiften för frilansar i ett anställningsförhållande ändras 2025

Medlemsavgiften för frilansar i ett anställningsförhållande ändras 2025. Från och med 1 januari 2025 är medlemsavgiften 39 euro per månad.