Generell / 03.03.2023

Yles kollektivavtal godkänt: familjeledigheter blir jämlika

Kollektivavtalet för Yles programarbetare är godkänt. Både Journalistförbundet, som företräder arbetstagarna, och Palta, arbetsgivarna i servicebranschen, har godkänt förhandlingsresultatet som nåddes 28 februari.

Avtalet är i kraft två år: 1 mars 2023 till 28 februari 2025. Löneförhöjningarna är i enlighet med den allmänna linjen i Finland.

"Vi glädjer oss både för en bra lösning då det gäller lönerna och för att vi kom överens om att familjeledigheterna blir jämlika", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Löneförhöjningarna:

År 2023:

I samband med lönen i april: en engångssumma 520 euro.

1 juni: allmän förhöjning: 3,5 procent

År 2024:

1 juni: allmän förhöjning på 2,2 procent plus en företagsspecifik del på 0,3 procent

De viktigaste ändringarna i kollektivavtalet: 

  • Den förälder som inte fött barn får längre avlönad föräldraledighet. Ledigheten förlängs från 18 till 32 dagar. I fortsättningen kan också båda adoptivföräldrarna använda minst 32 dagar betald föräldraledighet.  Den tidigare tre månader långa adoptionsledigheten kan fortsättningsvis användas av den ena adoptivföräldern.
  • I fortsättningen kan arbetsgivaren ändra en tidsbunden anställning till en tillsvidareanställning utan utan att anställningen öppnas för andra att söka. Detta gäller en situation där den visstidsanställda blir erbjuden samma jobb som fast anställd, vilket hen utfört som visstidsanställda.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.