Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Yles kollektivavtal godkänt: familjeledigheter blir jämlika

Kollektivavtalet för Yles programarbetare är godkänt. Både Journalistförbundet, som företräder arbetstagarna, och Palta, arbetsgivarna i servicebranschen, har godkänt förhandlingsresultatet som nåddes 28 februari.

Avtalet är i kraft två år: 1 mars 2023 till 28 februari 2025. Löneförhöjningarna är i enlighet med den allmänna linjen i Finland.

“Vi glädjer oss både för en bra lösning då det gäller lönerna och för att vi kom överens om att familjeledigheterna blir jämlika”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Löneförhöjningarna:

År 2023:

I samband med lönen i april: en engångssumma 520 euro.

1 juni: allmän förhöjning: 3,5 procent

År 2024:

1 juni: allmän förhöjning på 2,2 procent plus en företagsspecifik del på 0,3 procent

De viktigaste ändringarna i kollektivavtalet: 

  • Den förälder som inte fött barn får längre avlönad föräldraledighet. Ledigheten förlängs från 18 till 32 dagar. I fortsättningen kan också båda adoptivföräldrarna använda minst 32 dagar betald föräldraledighet.  Den tidigare tre månader långa adoptionsledigheten kan fortsättningsvis användas av den ena adoptivföräldern.
  • I fortsättningen kan arbetsgivaren ändra en tidsbunden anställning till en tillsvidareanställning utan utan att anställningen öppnas för andra att söka. Detta gäller en situation där den visstidsanställda blir erbjuden samma jobb som fast anställd, vilket hen utfört som visstidsanställda.