Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Vem ska premieras med yttrandefrihetens sabel 2022?

I månadsskiftet november-december, i samband med Journalistförbundets fullmäktigemöte, premierar förbundet medlemmar för betydande journalistiska insatser. Du kan nu påverka vem som ska premieras.

Yttrandefrihetens sabel är ett stipendium som ges åt en medlem som utmärkt sig som journalist. Stipendiet på 5 000 euro delas ut tillsammans med yttrandefrihetens sabel. Insatser för föreningar eller organisationer tas inte i beaktande i denna utmärkelse.

Yttrandefrihetens sabel delas ut vart fjärde år. År 2018 premierades Jarno Liski och Aishi Zidan.

Stipendiaten eller stipendiaterna väljs av en nämnd. Nämnden ber nu medlemsföreningar, redaktionsavdelningar och enskilda personer att nominera personer för stipendiet. I premieringarna är det bra att beakta att Journalistförbundet har en väldigt bred och mångsidig medlemskår.

Skicka din nominering skriftligt, med goda motiveringar, senast 3 oktober. Skicka den till nämndens sekreterare Kira Närhi på adressen kira.narhi@journalistiliitto.fi.

För ytterligare information: 040 566 1852 /Kira Närhi.