Generell / 26.08.2022

Vem ska premieras med yttrandefrihetens sabel 2022?

I månadsskiftet november-december, i samband med Journalistförbundets fullmäktigemöte, premierar förbundet medlemmar för betydande journalistiska insatser. Du kan nu påverka vem som ska premieras. Yttrandefrihetens sabel är ett stipendium som ges åt en medlem som utmärkt sig som journalist. Stipendiet på 5 000 euro delas ut tillsammans med yttrandefrihetens sabel. Insatser för föreningar eller organisationer tas inte i beaktande i denna utmärkelse. Yttrandefrihetens sabel delas ut vart fjärde år. År 2018 premierades Jarno Liski och Aishi Zidan. Stipendiaten eller stipendiaterna väljs av en nämnd. Nämnden ber nu medlemsföreningar, redaktionsavdelningar och enskilda personer att nominera personer för stipendiet. I premieringarna är det bra att beakta att Journalistförbundet har en väldigt bred och mångsidig medlemskår. Skicka din nominering skriftligt, med goda motiveringar, senast 3 oktober. Skicka den till nämndens sekreterare Kira Närhi på adressen kira.narhi@journalistiliitto.fi. För ytterligare information: 040 566 1852 /Kira Närhi.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.