Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Utrikesminister Haavisto öppnar upp för stöd till afghanska journalister och andra medieproffs

Utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna) lovar utrikesministeriets stöd för att hjälpa afghanska journalister och andra medieproffs. Haavisto svarade per brev på Journalistförbundets vädjan (18 augusti) om visum för afghanska journalister.

Ministern skriver i sitt svar att Journalistförbundet kunde träffa utrikesministeriets sakkunniga för att diskutera situationen och olika möjligheter att agera. Enligt Haavisto kunde Journalistförbundet i samarbete med andra organisationer leta efter lösningar som stödjer afghanska journalister och yttrandefriheten i landet. “Från ministeriet kan man ansöka om utvecklingsbistånd för denna typ av projekt”, skriver Haavisto.

Projektfinansiering är värdefullt men ännu mera värdefullt skulle det vara att få de afghanska journalisterna i trygghet. Därför behövs förutom pengar ett politiskt beslut. Journalister, människorättskämpar, demokrati-aktivister och organisationsarbetare har under året upprepade gånger kontaktat utrikesministeriet och bett om hjälp.

Journalistförbundet har flera gånger krävt att utrikesministeriet ska skrida till åtgärder för att hjälpa de afghanska journalisterna. Redan i fjol lovade utrikesministeriet att man kan överväga hjälp. Journalistförbundet anser att det är dags att sluta överväga och fundera och i stället agera – journalisterna i Afghanistan svävar i livsfara.