Generell / 24.11.2021

Utrikesminister Haavisto har svarat på de nordiska journalistförbundens vädjan

Utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna)  lovar att Finland kan granska möjligheterna att hjälpa afghanska journalister och medieproffs samt personer som bistått finländska medier i Afghanistan. Pekka Haavisto skriver i ett brev till Finlands Journalistförbund att utrikesministeriet fått flera vädjanden om hjälp, både direkt från Afghanistan och från Finland. I evakueringarna som Finland tidigare genomfört från Afghanistan har man tidigare inte beaktat medieproffs. I sitt brev skriver Haavisto att "oron för samarbetspartnernas säkerhet och för människorättsläget överlag är gemensam". Utrikesministeriet diskuterar dessa frågor med olika organisationer och med olika länder. I brevet tackar utrikesministeriet Journalistförbundet för att förbundet varit aktivt i frågan. De nordiska journalistförbunden krävde i en gemensam vädjan i oktober att de nordiska regeringarna skrider till snabba åtgärder för att skydda journalister och aktivister som jobbat för yttrandefrihet i Afghanistan: "Vi uppmanar våra regeringar och hela det internationella samfundet att garantera att kommunikatörer, yttrandefrihetsaktivister och journalister som blivit förföljda på grund av sitt arbete får det skydd de har rätt till enligt internationell rätt. Det här innebär att afghanska journalister ska evakueras, få lättnader i visumbestämmelser och garanteras säkra flyktvägar. Journalister som stannar kvar i Afghanistan bör också stödjas." Läs det gemensamma uttalandet här: Ordförandena i de nordiska journalistförbunden kräver omedelbara åtgärder av sina regeringar för att skydda de afghanska journalisterna (7.10.2021).

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.