Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Ordförandena i de nordiska journalistförbunden kräver omedelbara åtgärder av sina regeringar för att skydda de afghanska journalisterna

Ordförandena i de nordiska journalistförbunden kräver att de egna regeringarna skrider till snabba åtgärder för att skydda journalisterna i Afghanistan

Ordförandena i Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks och Islands journalistförbund kräver i ett gemensamt uttalande i dag ( 6 oktober 2021) att afghanska journalister får det skydd de behöver. Uttalandet är också undertecknat av Mogens Blicher Bjerregård, som sitter i ledningsgrupper för det europeiska journalistförbundet.

Yttrandefriheten i Afghanistan har försämrats betydligt sedan talibanerna tog över makten i landet. Situationen kan i dag beskrivas som olidlig. Den 19 september trädde nya begränsningar i kraft, vilka kraftigt kringskär yttrandefriheten. Bland annat får man i dag inte publicera material “som står i konflikt med islam”. Det internationella journalistförbundet IFJ fördömde begränsningarna och konstaterade att de ytterligare smular sönder grunderna för självständig och oberoende journalistik i Afghanistan. 

Över 1 200 journalister har förlorat sina jobb och siffran stiger. I synnerhet de journalister som tidigare försvarat journalisters rättigheter, jobbat för utländska medier eller jobbat för yttrandefrihet riskerar att gripas, torteras och till och med dödas. Kvinnliga journalister är särskilt utsatta. Kvinnliga journalister har förhindrats att arbeta, de har hotats, skrämts och torterats.

De nordiska länderna toppar listorna på länder med bäst yttrandefrihet i världen. Trots det har enbart en handfull journalister beviljats internationellt skydd i de nordiska länderna. Därför uppmanar vi våra regeringar och hela det internationella samfundet att garantera att kommunikatörer, yttrandefrihetsaktivister och journalister som blivit förföljda på grund av sitt arbete får det skydd de har rätt till enligt internationell rätt. Det här innebär att afghanska journalister ska evakueras, få lättnader i visumbestämmelser och garanteras säkra flyktvägar. Journalister som stannar kvar i Afghanistan bör också stödjas.

Vi konstaterar liksom Ricardo Gutiérrez, generalsekreterare för Europeiska Journalistförbundet: det är vår plikt att hjälpa de afghanska journalisterna. Många av dem har tagit enorma risker för att vi ska få pålitlig information om landet. 

Yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Varje stat som undertecknat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna bör skydda yttrandefriheten. Vi kräver omedelbara åtgärder för att hjälpa de afghanska journalisterna. 

Hanne Aho, ordförande, Finlands Journalistförbund
Tine Johansen, ordförande, Danmarks Journalistförbund
Mogens Blicher Bjerregård, medlem i ledningsgruppen för Europeiska Journalistförbundet EFJ
Dag Idar Tryggestad, ordförande, Norges Journalistförbund
Ulrike Hyllert, ordförande, Sveriges Journalistförbund
Sigríður Dögg Auðunsdóttir, ordförande, Islands Journalistförbund