Generell / 07.10.2021

Ordförandena i de nordiska journalistförbunden kräver omedelbara åtgärder av sina regeringar för att skydda de afghanska journalisterna

Ordförandena i de nordiska journalistförbunden kräver att de egna regeringarna skrider till snabba åtgärder för att skydda journalisterna i Afghanistan Ordförandena i Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks och Islands journalistförbund kräver i ett gemensamt uttalande i dag ( 6 oktober 2021) att afghanska journalister får det skydd de behöver. Uttalandet är också undertecknat av Mogens Blicher Bjerregård, som sitter i ledningsgrupper för det europeiska journalistförbundet. Yttrandefriheten i Afghanistan har försämrats betydligt sedan talibanerna tog över makten i landet. Situationen kan i dag beskrivas som olidlig. Den 19 september trädde nya begränsningar i kraft, vilka kraftigt kringskär yttrandefriheten. Bland annat får man i dag inte publicera material "som står i konflikt med islam". Det internationella journalistförbundet IFJ fördömde begränsningarna och konstaterade att de ytterligare smular sönder grunderna för självständig och oberoende journalistik i Afghanistan.  Över 1 200 journalister har förlorat sina jobb och siffran stiger. I synnerhet de journalister som tidigare försvarat journalisters rättigheter, jobbat för utländska medier eller jobbat för yttrandefrihet riskerar att gripas, torteras och till och med dödas. Kvinnliga journalister är särskilt utsatta. Kvinnliga journalister har förhindrats att arbeta, de har hotats, skrämts och torterats. De nordiska länderna toppar listorna på länder med bäst yttrandefrihet i världen. Trots det har enbart en handfull journalister beviljats internationellt skydd i de nordiska länderna. Därför uppmanar vi våra regeringar och hela det internationella samfundet att garantera att kommunikatörer, yttrandefrihetsaktivister och journalister som blivit förföljda på grund av sitt arbete får det skydd de har rätt till enligt internationell rätt. Det här innebär att afghanska journalister ska evakueras, få lättnader i visumbestämmelser och garanteras säkra flyktvägar. Journalister som stannar kvar i Afghanistan bör också stödjas. Vi konstaterar liksom Ricardo Gutiérrez, generalsekreterare för Europeiska Journalistförbundet: det är vår plikt att hjälpa de afghanska journalisterna. Många av dem har tagit enorma risker för att vi ska få pålitlig information om landet.  Yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Varje stat som undertecknat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna bör skydda yttrandefriheten. Vi kräver omedelbara åtgärder för att hjälpa de afghanska journalisterna.  Hanne Aho, ordförande, Finlands Journalistförbund Tine Johansen, ordförande, Danmarks Journalistförbund Mogens Blicher Bjerregård, medlem i ledningsgruppen för Europeiska Journalistförbundet EFJ Dag Idar Tryggestad, ordförande, Norges Journalistförbund Ulrike Hyllert, ordförande, Sveriges Journalistförbund Sigríður Dögg Auðunsdóttir, ordförande, Islands Journalistförbund

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.