Generell / 03.06.2019

Utredning om hatretorik föreslår sju åtgärder – det här kan Journalistförbundet göra:

Grunda en stödfond och frivilliga SOS-grupper och samarbeta med arbetsgivarna. Bland annat de här åtgärderna föreslår Journalistförbundets arbetsgrupp som utrett hatretorik. Arbetsgruppen grundades efter Journalistförbundets förra fullmäktigemöte, i december 2018. Då godkändes en motion av Finlands frilansjournalister, vilken föreslog att förbundet skulle utreda vilka stödåtgärder förbundet kunde erbjuda de medlemmar som utsätts för hot och hatretorik. Utredningen fokuserade särskilt på journalister som inte har en fast anställning. Arbetsgruppen föreslår följande åtgärder: a) Grunda en stödfond b) Erbjud stöd för rättsskydd c) Rådgivning d) Frivilliga SOS-grupper e) Samarbete med arbetsgivaren f) Samarbete med andra grupper g) Påverkansarbete En del av de föreslagna åtgärderna är stöd som redan i dag erbjuds i någon form. Nyheten om att Journalistförbundet är med och grundar en stödfond för journalister kom dagen efter fullmäktigemötet. Arbetsgruppen, som bestod Ville Hänninen, Satu Vasantola, Rami Lindström och Juha Rekola (sekreterare) säger att de tre första förslagen är de mest brådskande. Journalistförbundets fullmäktige tog emot utredningen och ålade förbundets styrelse att göra en konkret plan (med öronmärkta resurser) för hur förbundet arbetar vidare med varje åtgärd. Läs hela utredningen i den finska nyheten.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.