Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Utredning om hatretorik föreslår sju åtgärder – det här kan Journalistförbundet göra:

Grunda en stödfond och frivilliga SOS-grupper och samarbeta med arbetsgivarna. Bland annat de här åtgärderna föreslår Journalistförbundets arbetsgrupp som utrett hatretorik.

Arbetsgruppen grundades efter Journalistförbundets förra fullmäktigemöte, i december 2018. Då godkändes en motion av Finlands frilansjournalister, vilken föreslog att förbundet skulle utreda vilka stödåtgärder förbundet kunde erbjuda de medlemmar som utsätts för hot och hatretorik. Utredningen fokuserade särskilt på journalister som inte har en fast anställning.

Arbetsgruppen föreslår följande åtgärder:

a) Grunda en stödfond

b) Erbjud stöd för rättsskydd
c) Rådgivning
d) Frivilliga SOS-grupper
e) Samarbete med arbetsgivaren
f) Samarbete med andra grupper
g) Påverkansarbete

En del av de föreslagna åtgärderna är stöd som redan i dag erbjuds i någon form. Nyheten om att Journalistförbundet är med och grundar en stödfond för journalister kom dagen efter fullmäktigemötet. Arbetsgruppen, som bestod Ville Hänninen, Satu Vasantola, Rami Lindström och Juha Rekola (sekreterare) säger att de tre första förslagen är de mest brådskande.

Journalistförbundets fullmäktige tog emot utredningen och ålade förbundets styrelse att göra en konkret plan (med öronmärkta resurser) för hur förbundet arbetar vidare med varje åtgärd.

Läs hela utredningen i den finska nyheten.