Generell / 02.11.2018

Undersökning: Kvinnans euro 96 cent

Arbetsmarknadsundersökningen bland Journalistförbundets medlemmar i ett anställningsförhållande  visar att lönegapet mellan kvinnliga och manliga medlemmar minskar. Trots detta tjänar kvinnor fortfarande mindre än män. Männens månadsinkomst var i april i medeltal 3 898 euro medan kvinnornas månadsinkomst i april i medeltal var 3 734 euro. Ur undersökningen går det inte att hitta faktorer som skulle förklara löneskillnaden. Kvinnor får mindre betalt oberoende av ålder, arbetsbild eller utbildning – med ett undantag. Under 30-åriga kvinnor tjänar mer än män i samma åldersgrupp. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är störst bland 50-åringar och äldre – och i dessa åldersgrupper tjänar männen mer. "Jämställdhet i lönerna har tagit ett kliv framåt men vi måste fortsätta att jobba för utvecklingen" säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Lönerna stiger Arbetsmarknadsundersökningen bjuder på fler goda nyheter. Inkomstnivån bland journalister i ett anställningsförhållande har, efter att ha stampat på stället i några år, stigit. Inkomsterna har i medeltal ökat med 2,5 procent. Mest har inkomsterna ökat inom pressen, cirka 5 procent. "När vi tittar på inkomstnivåerna bör vi beakta konkurrenskraftsavtalet som medförde frysta löner och längre arbetstider. På grund av konkurrenskraftsavtalet har lönerna de facto sjunkit 1,5 procent", säger Savolainen. Enligt undersökningen får de som jobbar inom pressen nu en högre totallön än de som jobbar på Yle (i fjol var rollerna omvända). Inom pressen var totallönen 3 774 euro per månad och på Yle 3 695 euro per månad. De högsta totallönerna finns inom MTV och Mediahub, men inom båda företagen har totallönerna sjunkit: från cirka 4 200 euro/mån i fjol till 3 900 euro/mån i år. "Förklaringen finns i de senaste årens omvälvning på MTV Uutiset och i arbetsvillkoren. Man har gått från MTV:s kollektivavtal till Mediahubs kollektivavtal. Grundlönerna har stigit men totallönerna har sjunkit eftersom tilläggen är sämre i det nya kollektivavtalet", säger Savolainen. Enligt arbetsmarknadsundersökningen finns de lägsta lönerna i gruppen "övrig privat radio och tv". I denna grupp ingår bland annat produktionsbolag som inte omfattas av ett heltäckande kollektivavtal. I denna grupp är medelinkomsten 2 500 euro/månad. "En orsak till de låga lönerna är att kollektivavtalet och de avtalade lägsta lönerna endast gäller i en del av branschens företag. Vi väntar som bäst på en överenskommelse över ett allmänt bindande kollektivavtal. Får vi ett sådant skulle avtalet om lägsta löner (minimilöner) gälla alla företag i branschen. Inom kommersiell radio finns däremot inget kollektivavtal som slår fast de lägsta lönerna", säger Savolainen. Undersökningen granskade också utbildningens inverkan på lönen. Bäst inkomst, kring 4 160 euro/månad, fick de som inte slutfört sina högskolestudier. De som hade en högskoleexamen inom journalistik tjänade i snitt 4 000 euro/månad. "Det lönar sig att ta en titt på arbetsmarknadsundersökningen innan man byter arbetsplats eller om man vill jämföra sin egen lönenivå med kollegornas", säger Savolainen. 1377 medlemmar svarade på arbetsmarknadsundersökningens enkät. Undersökningen gjordes av  Sakari Nurmela från Kantar TNS Oy. Journalistförbundet granskar frilansarnas inkomster vartannat år - nästa undersökning görs nästa vår. 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.