Journalisternas inkomster har ökat med i snitt 2,1 procent under de senaste två åren. Det visar en arbetsmarknadsenkät som tusen medlemmar i Journalistförbundet svarade på i april. Enkäten görs med två års mellanrum.

Medelinkomsten är 3 537 euro i månaden. Inkomsterna med tillägg är i snitt 3 875 euro.

Män förtjänar 3 922 euro, kvinnor 3 787 euro. På två år har männens inkomster ökat med 24 euro och kvinnornas med 53 euro i månaden.

”I mediebranschen ökar inkomsterna ofta utifrån arbetsavtal som förbundet förhandlat fram”, säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

”Kvinnans euro” var 96 cent enligt den förra enkäten. Nu är den knappt 97 cent.

”Lönerna blir mer och mer jämlika. Utvecklingen är bra men arbetet fortsätter”, säger Savolainen.

Kvinnor som är under 30 år har som helhet högre månadslön än män i samma ålder. I övrigt är manliga journalisters lön högre. Lönen är högst i åldersgruppen 50–59 år.

Övertid 4,5 timmar i veckan

De journalister som bevakar ekonomi, politik och arbetsmarknad förtjänar bäst. Också utrikesjournalister och sportjournalister förtjänar över medelinkomsten.

En tredjedel av de svarande säger att de år 2019 fått resultatlön. Resultatlönens andel av årsinkomsterna är annars liten.

I snitt arbetar journalisterna 36 timmar i veckan. Det blir ofta också övertid, i medeltal 4,5 timmar i veckan. Typiskt är att övertiden ersätts med fritid eller fritid och pengar.

Många känner av coronaepidemin

Ungefär hälften av alla som svarade säger att arbetsmängden är oförändrad under den pågående coronaepidemin. Knappt 40 procent säger att de har mera arbete nu och 12 procent att mängden arbete minskat.

Två av fem svarande säger att verksamheten på arbetsplatsen på något sätt minskat.

29 procent av pressjournalisterna är eller har varit permitterade. Å andra sidan är det ingen på Yle som permitterats.

De största förändringarna under coronaepidemin handlar om sättet att jobba. Distansarbetet har ökat med 79 procent och nästan alla förlag arbetar på distans. På en av fem arbetsplatser har man för första gången gått in för distansarbete. Vid mer än vart annat företag har introducerats nya arbetsredskap som underlättar kommunikation och videomöten.

Läs hela enkäten här (på finska): Journalistiliiton työmarkkinatutkimus 2020

Fakta om enkäten

  • Journalistförbundets enkät gjordes per epost i april 2020.
  • Enkäten skickades till 6874 personer.
  • 1033 personer deltog i arbetsmarknadsenkäten.
  • Enkäten är gjord av Kantar TNS Oy

Frilansarnas löner utreddes våren 2019 (https://journalistiliitto.fi/sv/frilansundersokningen-frilansarnas-inkomster-har-okat-de-flesta-ar-nojda-med-sitt-liv/)

Journalistförbundet frågade frilansarna om coronaepidemins verkningar i april–maj (https://journalistiliitto.fi/sv/coronaepidemin-har-slagit-hart-mot-frilansarna-bade-uppdrag-och-inkomster-har-minskat-fa-har-sokt-foretagsstod/)

Den tidigare arbetsmarknadsenkäten gjordes 2018 (https://journalistiliitto.fi/sv/undersokning-kvinnans-euro-96-cent/)

 

Artikeln är rättad 30.11. Lönerna har ökat med i snitt 2,1 procent under de två senaste åren, inte i månaden.