Arbetsmarknadsundersökningen bland Journalistförbundets medlemmar i ett anställningsförhållande  visar att lönegapet mellan kvinnliga och manliga medlemmar minskar. Trots detta tjänar kvinnor fortfarande mindre än män. (mer …)