Generell / 19.05.2022

Tre premierades på fullmäktiges vårmöte – bland andra Ville Hyötylä som fick arbetsplatsen att spela boboll

Kaisa Juntunen, Anne Hopsu och Ville Hyötylä (saknas på bilden) premierades för sitt arbete för arbetsgemenskapens bästa. Foto: Mika Heijari. Bild:
På Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte premierades tre personer för sina insatser för arbetsgemenskapens bästa. Arbetsgemenskapens stjärna 2021: Anne Hopsu  (Helsingin Sanomat, redaktionsavdelningens sekreterare, Helsingforsnejdens journalister)  Anne har varit aktiv i Sanomas redaktionsavdelning ända sedan början av 2000-talet. Hon han vara sekreterare i 20 år innan uppdraget gick vidare till en annan.   Anne har varit en bärande kraft i svåra tider. Hon har ett naturligt och uppriktigt sätt att sköta ärenden, utan att göra ett nummer av det.  Arbetsgemenskapens stjärna 2021: Kaisa Juntunen  (Etelä-Saimaa, avdelningsförtroendeperson, , ISSY)  Kaisa har jobbat på Etelä-Saimaa sedan början av 1990-talet och är för tillfället avdelningsförtroendeperson. Hon har också fungerat som Etelä-Saimaas redaktionsavdelning ordförande och tagit aktivt del i avdelningens verksamhet. Hon ansvarar också för intressebevakningen av den journalistiska personalens vid följande tidningar: Uutisvuoksen, Luumäen Lehti, Länsi-Saimaan Sanomat och Paikallislehti Joutseno.   På redaktionen är hon känd som en uppbyggande och positiv person som genom sitt eget exempel höjer stämningen i hela arbetsgemenskapen. Inget problem är för betydelselöst för henne, hon har alltid tid att lyssna och leta efter lösningar om situationen så kräver det.  Arbetsgemenskapens stjärna 2021: Årets nykomling  Ville Hyötylä  (Lapin kansa, journalist, POJO)  Lapin Kansas redaktion genomgick stora förändringar våren 2021. Samarbetsförhandlingar, en organisationsförändring och ändringar i personalen påverkade stämningen i redaktionen och personalens ork prövades hårt. Förändringen mot det bättre började på sommaren då Ville lyckades få både redaktionen och kundtjänsten ivriga på boboll.   Erfarna kolleger sade att det faktum att man gjorde något tillsammans var den mest effektiva åtgärden genom tiderna för att förbättra arbetsplatsens sammanhållning. Ville förtjänar premieringen för att han fördomsfritt aktiverade arbetsgemenskapen på ett fantastiskt sätt.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.