På Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte premierades tre personer för sina insatser för arbetsgemenskapens bästa. (mer …)