Generell / 24.10.2019

Frilansundersökningen: frilansarnas inkomster har ökat, de flesta är nöjda med sitt liv

Frilansarnas årsinkomster har under de två senaste åren vuxit med cirka 2 100 euro. Medelinkomsten (beskattningsbar inkomst) är i dag 26 300 euro. Uppgifterna framgår ur Journalistförbundets färska arbetsmarknadsundersökning om frilansarnas arbetsvillkor. Undersökningen görs med två års mellanrum. Sextio procent av de svarande jobbar som journalister. Drygt tio procent (13%) jobbar som fotografer. Resten som översättare, grafiker, kommunikationsföretagare och med arbetsuppgifter som hänger ihop med programteknik. Av de svarande var 66 procent kvinnor. Åldern på de svarande var i medeltal 46 år och de hade i snitt jobbat som frilansjournalister i 13 år. Medellönen steg till 26 300 euro Frilansarna fakturerade i snitt för 35 700 euro år 2018. Medelinkomsten (beskattningsbar inkomst) är i dag 26 300 euro och medianinkomsten 24 300 euro. Kvinnornas inkomster (24 100 euro) är klart lägre än männens inkomster (30 800). Frilansarnas årsinkomster har under de två senaste åren vuxit med cirka 2 100 euro. Frilansar inom pressen tjänade i medeltal 25 600 euro. Radio- och tv-journalisterna 30 700 euro och fotograferna 28 500 euro. Översättarnas beskattningsbara inkomst var i medeltal 32 000 euro. Största delen av inkomsterna från journalistiskt jobb Bland de svarande fick största delen sitt levebröd från journalistiskt arbete. Det journalistiska arbetets andel var i snitt 57 procent, kommunikation 4 procent, marknadskommunikation 11 procent. Resten av inkomsterna kom från branschens utbildning (2 %), övrigt kommunikationsjobb (6 %) och jobb i andra branscher (13 %). Frilansar jobbar i snitt 34 timmar i veckan  2018 jobbade frilansjournalisterna i medeltal 34 timmar. Under de tre tidigare undersökningarna har arbetstiden i medeltal varit 32 timmar i veckan. Männen svarade att de jobbar 36 timmar i veckan, kvinnorna 33 timmar i veckan. I snitt hade frilansarna 2018 fem veckor semester. Den längsta semesterperioden utan arbetsavbrott var i medeltal 2,8 veckor. Majoriteten av de svarande (69 procent) uppskattade att arvodena 2018 låg på samma nivå som tidigare år. Frilansarna nöjda med sin livssituation  Största delen av frilansarna uppgav att de är nöjda med sitt arbetsliv och med sina levnadsvillkor. Särskilt nöjda var de svarande med sitt psykiska välbefinnande. Majoriteten (71 procent) vill fortsätta jobba som frilansar. En knapp femtedel (18 procent) av de svarande är intresserade av att jobba som anställda. Det är inte många som vill jobba med annat än journalistik. Fem procent av de svarande drömmer om att jobba som anställd i en annan bransch. Frilansarna nöjda med Journalistförbundet  Sammanlagt 60 procent av de svarande gav minst betyget "rätt bra" åt Journalistförbundet på frågan om hur förbundet bevakar frilansarnas intressen. Siffrorna låg på samma nivå som för två år sedan. Det här kan jämföras med bottenåret 2002 då endast 23 procent av frilansarna tyckte att Journalistförbundet gjorde ett bra jobb. DU KAN LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR (PÅ FINSKA): KOKO TUTKIMUSRAPORTTI ON LUETTAVISSA TÄÄLLÄ.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.