Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Sylvia Bjon och Paavo Martikainen årets förtroendemän

Utmärkelserna årets förtroendemän och årets föreningsgärning delades ut vid Journalistförbundets vårfullmäktige den 21 maj.

Sylvia Bjon, huvudförtroendeman vid KSF Media och förtroendeman på HBL, har under de senaste sex åren varit med om sju samarbetsföhandlingar. Hon har kämpat för sina kollegers rättigheter och arbetat med intressebevakning både på sin arbetstid och sin fritid. Samtidigt har Bjon jobbat som redaktör på HBL och deltagit i Journalistförbundets verksamhet.

Paavo Martikainen, huvudförtroendeman vid koncernen A-lehdet, premierades för sitt långsiktiga arbete vid koncernen. Han har arbetat med intressebevakning i den lokala fackavdelning, inom Tidskriftsjournalisterna i Finland och i Journalistförbundet. Han har målmedvetet kämpat för sina kollegers rättigheter, bland annat när A-lehdet genomförde tunga samarbetsförhandlingar 2014.

Utmärkelsen årets föreningsgärning gick till gruppen som ledde de förhandlingar som slutligen ledde till ett kollektivavtal för film- och tevebranschen. Till gruppen hörde Ilkka Vanne, Seppo Seppänen och Tuomas Niemi.

Päivi Väntönen premierades med ett hedersomnämnande för sitt arbete med att utveckla program på teckenspråk. Väntönen organiserade i maj 2014 ett seminarium som samamnförde Yle med medieproffs som talar teckensspråk. Seminariet var lyckat och kontakten mellan deltagarna har fortsatt.