Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Graafinen kuva: Kysymysmerkkejä puhekuplassa. Grafisk bild: Frågetecken i en pratbubbla.

Svara på medlemsenkäten om Journalistförbundet!

Nu är det dags att berätta vad du tycker om Journalistförbundet och hur förbundet lyckats i sina uppgifter och i att bevaka medlemmarnas intressen. Svara på årets medlemsundersökning senast 30 maj.

Det handlar om medlemsundersökningen som görs vartannat år för att Journalistförbundet ska veta vad medlemmarna tycker om förbundet och dess verksamhet.

“Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt svarar på undersökningen. Då får vi veta hur medlemmarna ser på förbundet och vilka saker vi borde utveckla”, säger Simon Huldén, chef för medlemstjänster.

Medlemsenkäten skickades till medlemmarna per e-post i går tisdagen 16 maj. Sista dagen att lämna in svar är 30 maj. Journalistförbundet gör medlemsundersökningen i samarbete med företaget Iro Research.

Bland dem som svarat lottar vi ut tre resepresentkort á 300 euro. Kom ihåg att fylla i
dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten om du vill delta i lottningen.

Den förra medlemsundersökningen gjordes senast 2021. Du kan läsa mer om den här. 

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta Simon Huldén, chef för medlemstjänster, 040 719 3328.