Generell / 17.05.2023

Svara på medlemsenkäten om Journalistförbundet!

Graafinen kuva: Kysymysmerkkejä puhekuplassa. Grafisk bild: Frågetecken i en pratbubbla.
Nu är det dags att berätta vad du tycker om Journalistförbundet och hur förbundet lyckats i sina uppgifter och i att bevaka medlemmarnas intressen. Svara på årets medlemsundersökning senast 30 maj. Det handlar om medlemsundersökningen som görs vartannat år för att Journalistförbundet ska veta vad medlemmarna tycker om förbundet och dess verksamhet. "Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt svarar på undersökningen. Då får vi veta hur medlemmarna ser på förbundet och vilka saker vi borde utveckla", säger Simon Huldén, chef för medlemstjänster. Medlemsenkäten skickades till medlemmarna per e-post i går tisdagen 16 maj. Sista dagen att lämna in svar är 30 maj. Journalistförbundet gör medlemsundersökningen i samarbete med företaget Iro Research. Bland dem som svarat lottar vi ut tre resepresentkort á 300 euro. Kom ihåg att fylla i dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten om du vill delta i lottningen. Den förra medlemsundersökningen gjordes senast 2021. Du kan läsa mer om den här.  Har du frågor om undersökningen? Kontakta Simon Huldén, chef för medlemstjänster, 040 719 3328.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.