Generell / 10.06.2021

Journalistförbundets medlemmar nöjdare med förbundet än tidigare – unga är nöjdast

Under de senaste två åren har Journalistförbundet blivit bättre på att erbjuda relevanta utbildningar och på att värna om yrkesetiska frågor. Tidningen Journalisten uppskattas i hög grad. Det här framkommer i Journalistförbundets färska medlemsundersökning. Journalistförbundet gör en medlemsundersökning vartannat år. Den senast gjordes i april i år och resultaten visar att medlemmarnas bild av förbundet är mer positiv än tidigare. Medlemmarna upplever att förbundet är nödvändigt, sakkunnigt och pålitligt. "Det som är extra intressant är att se hur under 30-åriga medlemmar ser på Journalistförbundet. De unga har en väldigt positiv bild av förbundet. De upplever samhörighet med förbundet och de frågor förbundet representerar", säger Simon Huldén, chef för medlemstjänster. Enligt medlemmarna är förbundets viktigaste uppgifter den juridiska rådgivningen och frågor som hänger ihop med intressebevakning. Medlemmarna uppskattar också tryggheten medlemskapet ger dem samt känslan av samhörighet. På frågan om hur lätt det är att närma sig förbundet steg medlemmarnas vitsord mest jämfört med den förra undersökningen. Även vitsorden för hur väl Journalistförbundet värnar om yrkesetiska frågor steg. "Det här är viktigt eftersom pressfriheten kontinuerligt utmanas på olika håll, till exempel genom riktade trakasserier, eller genom att hemlighålla offentliga dokument", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Medlemsundersökningen visar att förbundet också har områden där man borde bli bättre. Medlemmarna upplever att frilansarnas och de visstidsanställdas intressebevakning kunde skötas bättre. "Förbundet känner till dessa utvecklingsområden", säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Läs också den finska artikeln om medlemsundersökningen, vilken har några grafer med resultat. Medlemsundersökningen:
  • Gjordes 6 – 20 april 2021, genom en e-postlänk.
  • 1932 medlemmar svarade på enkäten. Svarsprocenten var 19,6.
  • Gjordes av Infontain Oy.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.