Generell / 02.06.2017

Svara på enkät om arbetsvillkor i film- och tv-produktioner

Kollektivavtalet för film- och tevebranschen upphör 31 oktober 2017. Finlands Journalistförbund vill nu utreda hur arbetsvillkoren i det nuvarande kollektivavtalet följs. Förbundet vill också veta vilka möjligheter de anställda har vid förhandlingar, till exempel när det gäller lokala överenskommelser. Enkäten riktar sig enbart till personer som jobbar (genom arbetsavtal) inom kommersiell tv-produktion (journalistiskt arbete och produktionsuppgifter). Följande bolag står bland andra Mediahub, Yle, Kyrkans informationscentral och andra branscher som har egna kollektivavtal. Även arbete som utförs av enskilda entreprenörer står utanför enkäten. Om du jobbar för flera olika arbetsgivare kan du svara på frågorna som en helhet eller utgående från din huvudsakliga arbetsgivare. I de öppna svaren kan du beskriva arbetsvillkoren ur en bredare synvinkel. Du behöver inte vara medlem i Journalistförbundet för att svara på enkäten. Du hittar enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/A0B61DF6521BC28E (på finska) Svara senast fredagen 15 september 2017! Tack för att du svarar på enkäten. Tack vare svaren får Journalistförbundet värdefull information inför förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Den 20 september 2017 ordnar förbundet en utbildningskväll om samma tema. Utbildningen är i Hagnäs kl. 16.30–19.30. En länk till evenemanget öppnar senare men du kan redan nu boka tid i din kalender.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.