Generell / 18.05.2022

Svara på arbetsmarknadsenkäten – påverka din intressebevakning

Arbetsmarknadsundersökningen för Journalistförbundets medlemmar som är i ett anställningsförhållande har börjat. Enkäten som skickas ut vartannat år granskar medlemmarnas jobbläge och inkomstutveckling. Enkäten skickas till förbundets samtliga medlemmar som är i ett arbetsförhållande, till 6 500 medlemmar. Enkäten skickas per e-post, granska för säkerhets skull att du fått enkäten och att den inte hamnat i skräpposten. Avsändare är Kantar TNS Oy. "Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Med hjälp av svaren kan vi styra intressebevakningen i rätt riktning", säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Enkäten är öppen till juni. Svaren rapporteras på hösten. Den senaste arbetsmarknadsundersökningen gjordes 2020. Om den kan du läsa här. Frilansarnas arbetsmarknads undersökning görs också vartannat år. Den senaste gjordes 2021 och om den kan du läsa här: Frilansundersökning – inkomsterna har sjunkit med åtta procent (5.10.2021).  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.