Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Svara på arbetsmarknadsenkäten – påverka din intressebevakning

Arbetsmarknadsundersökningen för Journalistförbundets medlemmar som är i ett anställningsförhållande har börjat. Enkäten som skickas ut vartannat år granskar medlemmarnas jobbläge och inkomstutveckling.

Enkäten skickas till förbundets samtliga medlemmar som är i ett arbetsförhållande, till 6 500 medlemmar. Enkäten skickas per e-post, granska för säkerhets skull att du fått enkäten och att den inte hamnat i skräpposten. Avsändare är Kantar TNS Oy.

“Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Med hjälp av svaren kan vi styra intressebevakningen i rätt riktning”, säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Enkäten är öppen till juni. Svaren rapporteras på hösten.

Den senaste arbetsmarknadsundersökningen gjordes 2020. Om den kan du läsa här.

Frilansarnas arbetsmarknads undersökning görs också vartannat år. Den senaste gjordes 2021 och om den kan du läsa här: Frilansundersökning – inkomsterna har sjunkit med åtta procent (5.10.2021).