Generell / 23.05.2019

Studenternas medlemsavgifter utreds

Studenternas medlemsavgifter och grunden för avgifterna utreds. Det bestämde Journalistförbundets fullmäktige på sitt vårmöte 23 maj 2019. Grunden för medlemsavgifterna och medlemskriterierna för studentmedlemmar ska utredas och förnyas. Målet är att förenkla betalningsgrunderna som i dagsläget upplevs som alltför komplicerade av många. Inför fullmäktiges vårmöte 2019 presenterade Helsingforsnejdens journalister "en motion för att utreda studenters medlemsavgifters storlek och betalningsgrund". Motionen lyfte bland annat upp siffror från den färska utredningen om varför studenter skriver ut sig ur förbundet. I sitt svar konstaterar styrelsen att förbundet redan inlett arbete för att göra något åt att studenter i så pass hög grad skriver ut sig. Styrelsen påpekar att den nya utredningen visar att det finns ett stort behov av att göra något åt studenternas medlemsavgifter och att grunden för avgifterna i dag är för komplicerad. Styrelsen påpekar också att det finns andra sätt att locka studenter än genom en låg medlemsavgift. Enligt en annan färsk undersökning (Bilden av förbundet, 2019) vill studenter höra till journalistförbundet för att de får presskortet, försäkringar och andra fördomar. Utredningsarbetet ska inledas och ett beslutsförslag behandlas av fullmäktige på höstmötet 2019.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.