Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalisterna arbetar under hård press. Foto: Statsrådets kansli, Laura Kotila.

Seminarium: Hurdan är vår krisjournalistik?

Vilken roll har journalisterna och medierna i ett samhälle där kriser som pandemier, terrorattacker och storolyckor hela tiden blir nya rubriker? Vad innebär arbetet i kriser för de journalister som – i jobbets tecken – ska fungera som allmänhetens ögon och öron i krisen?

Svenska Bildningsförbundet & Institutet för samhällsforskning (Åbo Akademi, Vasa) fortsätter serien ”Fika efter kunskap” – ett populärvetenskapligt forum där vetenskap, medborgare och opinionsbildare möts.

Seminariet arrangeras tisdagen den 1 september klockan 17.30 – 19.00

Det är möjligt att delta i seminariet och diskussionen på nätet.

Det är Klas Backholm, Universitetslärare i statskunskap med masskommunikation, och journalisten Marcus Lillkvist (HSS media) som leder evenemanget Krisens ögon – om journalisters roll vid krisrapportering.