Generell / 31.08.2020

Seminarium: Hurdan är vår krisjournalistik?

Vilken roll har journalisterna och medierna i ett samhälle där kriser som pandemier, terrorattacker och storolyckor hela tiden blir nya rubriker? Vad innebär arbetet i kriser för de journalister som – i jobbets tecken – ska fungera som allmänhetens ögon och öron i krisen? Svenska Bildningsförbundet & Institutet för samhällsforskning (Åbo Akademi, Vasa) fortsätter serien ”Fika efter kunskap” – ett populärvetenskapligt forum där vetenskap, medborgare och opinionsbildare möts. Seminariet arrangeras tisdagen den 1 september klockan 17.30 – 19.00 Det är möjligt att delta i seminariet och diskussionen på nätet. Det är Klas Backholm, Universitetslärare i statskunskap med masskommunikation, och journalisten Marcus Lillkvist (HSS media) som leder evenemanget Krisens ögon – om journalisters roll vid krisrapportering.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.