Vilken roll har journalisterna och medierna i ett samhälle där kriser som pandemier, terrorattacker och storolyckor hela tiden blir nya rubriker? Vad innebär arbetet i kriser för de journalister som – i jobbets tecken – ska fungera som allmänhetens ögon och öron i krisen?

Svenska Bildningsförbundet & Institutet för samhällsforskning (Åbo Akademi, Vasa) fortsätter serien ”Fika efter kunskap” – ett populärvetenskapligt forum där vetenskap, medborgare och opinionsbildare möts.

Seminariet arrangeras tisdagen den 1 september klockan 17.30 – 19.00

Det är möjligt att delta i seminariet och diskussionen på nätet.

Det är Klas Backholm, Universitetslärare i statskunskap med masskommunikation, och journalisten Marcus Lillkvist (HSS media) som leder evenemanget Krisens ögon – om journalisters roll vid krisrapportering.