Generell / 19.02.2020

Pressens avtal godkändes: Konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas – semestern bibehålls

Konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas, julledigheten kommer tillbaka, semesterdagarna bibehålls och lönerna höjs. Journalistförbundets fullmäktige godkände i dag, onsdagen den 19 februari, pressens nya kollektivavtal. Förhandlingsresultatet uppstod för en vecka sedan när Journalistförbundet och arbetsgivarnas representant Medieförbundet möttes. Medieförbundet godkände för sin del avtalet i fredags. ”I alla nya kollektivavtal har konkurrenskraftsavtalets extra timmar kompenserats på något sätt. I vårt avtal syns det som 7,5 timmar avlönad utbildning”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Hon säger att en förlängning av avtalsperioden, från 25 till 28 månader, bidrog till att parterna nådde ett avtal. ”Det är bra att arbetsgivarna ville ha med extra utbildning som kompensation för konkurrenskraftsavtalets timmar. Många medlemmar har sagt att utbildning behövs och nu finns en ypperlig möjlighet att möta det behovet”, säger Hanne Aho. Hanne Aho säger att en förlängning av avtalsperioden är ett lågt pris att betala för att slopa gratis arbete, för att bibehålla rätten till semester och för att få tillbaka julledigheten. I kollektivavtalsförhandlingarna var ett av Journalistförbundets mål att höja de allmänna lönerna och tabellönerna så mycket som möjligt. Den allmänna löneförhöjningen höjer allas löner, en höjning av tabellönerna höjer särskilt de lägre lönerna. Målet uppnåddes väl. ”Vi fick en maximal höjning av tabellönerna och den allmänna löneförhöjningen hör till de högre jämfört med hur avtalsrundan sett ut i de övriga branscherna”, säger Hanne Aho. Pressens kollektivavtal i korthet:
  • Avtalet gäller till och med den 31 maj 2022, 28 månader.
  • Rätten till semester bibehålls på samma nivå som tidigare.
  • Konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas, rätten till julledighet återinförs.
  • Den 1 juni 2020 stiger personliga löner, tabellöner och skifttillägg med 1,3 procent.
  • Den 1 maj 2021 stiger de personliga lönerna med 1,4 procent, den lokala potten är 0,6 procent. Ifall man inte kan komma överens om fördelningen av den lokala potten ges 0,3 procent som en allmän förhöjning och arbetsgivaren bestämmer hur 0,3 procent ska fördelas. Tabellönerna och skifttilläggen stiger med 2,0 procent.
  • Arbetsgivaren har rätt att årligen ordna 7,5 timmar betald utbildning utöver den nuvarande arbetstiden.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.